Category: دانلود مقالات پزشکی

 دانلود پاورپوینت بیماری تالسمی از اینکه پاورپوینت بیماری تالسمی را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل پاورپوینت بیماری تالسمی در دسته بندی فایل های پزشکی قرار داشته و شامل تالاسمی،بیماری می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت بیماری تالسمی : تالسمی تالاسمی نوعی کم خونی ارثی و ژنتیکی است که به علت اشکال در ساخت زنجیره‌های پروتئینی […]

> View article

 دانلود دانلود پاورپوینت زخم پپتیک peptic ulcer از اینکه دانلود پاورپوینت زخم پپتیک peptic ulcer را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل دانلود پاورپوینت زخم پپتیک peptic ulcer در دسته بندی فایل های پزشکی قرار داشته و شامل زخم پپتیک;peptic ulcer می باشد. مشخصات کلی دانلود پاورپوینت زخم پپتیک peptic ulcer : زخم پپتیک peptic […]

> View article

 دانلود دانلود آسم از اینکه دانلود آسم را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل دانلود آسم در دسته بندی فایل های پزشکی قرار داشته و شامل دانلود آسم می باشد. مشخصات کلی دانلود آسم : شرح بیماری عبارت‌ است‌ از یك‌ بیماری‌ مزمن‌ همراه‌ با حملات‌ مكرر خس‌خس‌ و تنگی‌ نفس‌ این‌ بیماری‌ در تمام‌ […]

> View article

 دانلود تعیین تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن از اینکه تعیین تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل تعیین تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن در دسته بندی فایل های پزشکی قرار داشته و شامل تعیین تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن ;کانتراست;معاینات گرفتن دید بدون عینک می باشد. […]

> View article

 دانلود فایل پاورپوینت هپاتیت B از اینکه فایل پاورپوینت هپاتیت B را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل فایل پاورپوینت هپاتیت B در دسته بندی فایل های پزشکی قرار داشته و شامل هپاتیت B می باشد. مشخصات کلی فایل پاورپوینت هپاتیت B : هپاتیت B بوسیله HBV بوجود می‌آید این ویروس در خون ، منی […]

> View article

 دانلود فایل پاورپوینت ایدز و اعتیاد در کشور و جهان از اینکه فایل پاورپوینت ایدز و اعتیاد در کشور و جهان را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل فایل پاورپوینت ایدز و اعتیاد در کشور و جهان در دسته بندی فایل های پزشکی قرار داشته و شامل فایل پاورپوینت ایدز و اعتیاد در کشور ایران […]

> View article

 دانلود پاورپوینت ایمونولوژی سرطان از اینکه پاورپوینت ایمونولوژی سرطان را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل پاورپوینت ایمونولوژی سرطان در دسته بندی فایل های پزشکی قرار داشته و شامل پاورپوینت ایمونولوژی سرطان;پاورپوینت;ایمونولوژی سرطان می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت ایمونولوژی سرطان : پاورپوینت ایمونولوژی سرطان   فرمت این محصول : pptx بوده و حجم آن 1.102 […]

> View article

 دانلود پاورپوینت مهندسی فاکتورهای انسانی و رابطه انسان و ماشین در ارگونومی از اینکه پاورپوینت مهندسی فاکتورهای انسانی و رابطه انسان و ماشین در ارگونومی را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل پاورپوینت مهندسی فاکتورهای انسانی و رابطه انسان و ماشین در ارگونومی در دسته بندی فایل های پزشکی قرار داشته و شامل پاورپوینت مهندسی […]

> View article

 دانلود پاورپوینت نقش گیرنده های مرکزی هیستامینی (H1 H2 H3 H4) در اعمال فیزیولوژیک بدن از اینکه پاورپوینت نقش گیرنده های مرکزی هیستامینی (H1 H2 H3 H4) در اعمال فیزیولوژیک بدن را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل پاورپوینت نقش گیرنده های مرکزی هیستامینی (H1 H2 H3 H4) در اعمال فیزیولوژیک بدن در دسته بندی […]

> View article

 دانلود پاورپوینت مهمترین مطالب نمونه برداری در آزمایشگاه از اینکه پاورپوینت مهمترین مطالب نمونه برداری در آزمایشگاه را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل پاورپوینت مهمترین مطالب نمونه برداری در آزمایشگاه در دسته بندی فایل های پزشکی قرار داشته و شامل پاورپوینت مهمترین های نمونه برداری درآزمایشگاه;پاورپوینت;مهمترین های نمونه برداری درآزمایشگاه می باشد. مشخصات کلی […]

> View article