Category: دانلود مقالات عمران

 دانلود دانلود پاورپوینت پروژه راهسازی انواع خرابی آسفالت و مرمت آنها از اینکه دانلود پاورپوینت پروژه راهسازی انواع خرابی آسفالت و مرمت آنها را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل دانلود پاورپوینت پروژه راهسازی انواع خرابی آسفالت و مرمت آنها در دسته بندی فایل های عمران قرار داشته و شامل پژوهش راهسازی انواع خرابی آسفالت […]

> View article

 دانلود دانلود پاورپوینت حفاظت آب و خاک از اینکه دانلود پاورپوینت حفاظت آب و خاک را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل دانلود پاورپوینت حفاظت آب و خاک در دسته بندی فایل های عمران قرار داشته و شامل دانلود پاورپوینت حفاظت آب وخاك می باشد. مشخصات کلی دانلود پاورپوینت حفاظت آب و خاک : دانلود […]

> View article

 دانلود دانلود پاورپوینت اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی از اینکه دانلود پاورپوینت اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل دانلود پاورپوینت اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی در دسته بندی فایل های عمران قرار داشته و شامل اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی می باشد. مشخصات کلی دانلود […]

> View article

 دانلود پاورپوینت پی ساختمان از اینکه پاورپوینت پی ساختمان را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل پاورپوینت پی ساختمان در دسته بندی فایل های عمران قرار داشته و شامل پاورپوینت پی ساختمان;دانلود پاورپوینت پی ساختمان;پی ساختمان;فونداسیون می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت پی ساختمان : فایل پاورپوینت 20 اسلایدی و قابل ویرایش در زمینه پی های […]

> View article

 دانلود طراحی پیاده رو بر اساس توسعه پایدار از اینکه طراحی پیاده رو بر اساس توسعه پایدار را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل طراحی پیاده رو بر اساس توسعه پایدار در دسته بندی فایل های عمران قرار داشته و شامل طراحی;طراحی پیاده رو;توسعه پایدار;عمران;معماری;پیاده رو می باشد. مشخصات کلی طراحی پیاده رو بر اساس […]

> View article

 دانلود دانلود پاورپوینت در و پنجره و قاب و نرده در ساختمان از اینکه دانلود پاورپوینت در و پنجره و قاب و نرده در ساختمان را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل دانلود پاورپوینت در و پنجره و قاب و نرده در ساختمان در دسته بندی فایل های عمران قرار داشته و شامل در و […]

> View article

 دانلود دانلود پاورپوینت بررسی علل و نحوه پیدایش حاشیه نشینی از اینکه دانلود پاورپوینت بررسی علل و نحوه پیدایش حاشیه نشینی را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل دانلود پاورپوینت بررسی علل و نحوه پیدایش حاشیه نشینی در دسته بندی فایل های عمران قرار داشته و شامل بررسی علل و نحوه پیدایش حاشیه نشینی می […]

> View article

 دانلود دانلود پاورپوینت روش های مرمت و نگهداری راههای آسفالت شده، پل ها و وسایل کنترل ترافیک از اینکه دانلود پاورپوینت روش های مرمت و نگهداری راههای آسفالت شده، پل ها و وسایل کنترل ترافیک را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل دانلود پاورپوینت روش های مرمت و نگهداری راههای آسفالت شده، پل ها و […]

> View article

 دانلود دانلود پاورپوینت بررسی حذف بیولوژیکی ترکیبات آروماتیک از آبهای آلوده از اینکه دانلود پاورپوینت بررسی حذف بیولوژیکی ترکیبات آروماتیک از آبهای آلوده را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل دانلود پاورپوینت بررسی حذف بیولوژیکی ترکیبات آروماتیک از آبهای آلوده در دسته بندی فایل های عمران قرار داشته و شامل بررسی حذف بیولوژیکی;ترکیبات آروماتیک ;از […]

> View article

 دانلود دانلود پژوهش آجر سبک از اینکه دانلود پژوهش آجر سبک را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل دانلود پژوهش آجر سبک در دسته بندی فایل های عمران قرار داشته و شامل پژوهش آجر سبک;آجر سبک;مقاومت فشاری;كوپلیمرهای ;استایرنی می باشد. مشخصات کلی دانلود پژوهش آجر سبک : سبك سازی آجر با 51 درصد فوم پلی […]

> View article