Category: دانلود مقالات پاورپوینت های شهرسازی

 دانلود نوشهرگرایی( New Urbanism) از اینکه نوشهرگرایی( New Urbanism) را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل نوشهرگرایی( New Urbanism) در دسته بندی فایل های پاورپوینت های شهرسازی قرار داشته و شامل نوشهرگرایی,نوشهرگرایی در شهرسازی,نوشهرگرایی در ایران,نوشهرگرایی ppt,نوشهرگرایی رویکردی جدید در طراحی و برنامه ریزی شهری می باشد. مشخصات کلی نوشهرگرایی( New Urbanism) : نوشهرگرایی( New […]

> View article

 دانلود پاورپوینت بررسی الگوی توسعه کریدوری شهر بوکان در راستای توسعه پایدار شهری از اینکه پاورپوینت بررسی الگوی توسعه کریدوری شهر بوکان در راستای توسعه پایدار شهری را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل پاورپوینت بررسی الگوی توسعه کریدوری شهر بوکان در راستای توسعه پایدار شهری در دسته بندی فایل های پاورپوینت های شهرسازی قرار […]

> View article

 دانلود پاورپوینت بررسی بهره وری شرکت های تعاونی روستائی در شهرستان بستان آباد از اینکه پاورپوینت بررسی بهره وری شرکت های تعاونی روستائی در شهرستان بستان آباد را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل پاورپوینت بررسی بهره وری شرکت های تعاونی روستائی در شهرستان بستان آباد در دسته بندی فایل های پاورپوینت های شهرسازی قرار […]

> View article

 دانلود پاورپوینت انجمن خيريه حمايت از بيماران خاص شهرستان مهديشهر از اینکه پاورپوینت انجمن خيريه حمايت از بيماران خاص شهرستان مهديشهر را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل پاورپوینت انجمن خيريه حمايت از بيماران خاص شهرستان مهديشهر در دسته بندی فایل های پاورپوینت های شهرسازی قرار داشته و شامل پاورپوینت انجمن خيريه حمايت از بيماران […]

> View article

 دانلود پاورپوینت ارزیابی عملکرد سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با نگاهی به (فرهنگسرا ها) از اینکه پاورپوینت ارزیابی عملکرد سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با نگاهی به (فرهنگسرا ها) را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل پاورپوینت ارزیابی عملکرد سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با نگاهی به (فرهنگسرا ها) در دسته بندی فایل های پاورپوینت […]

> View article

 دانلود پاورپوینت استفاده از گیاهان دارویی در طراحی فضای سبز شهری از اینکه پاورپوینت استفاده از گیاهان دارویی در طراحی فضای سبز شهری را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل پاورپوینت استفاده از گیاهان دارویی در طراحی فضای سبز شهری در دسته بندی فایل های پاورپوینت های شهرسازی قرار داشته و شامل پاورپوینت استفاده از […]

> View article

 دانلود پاورپوینت آیین نامه شهرک های دانش سلامت از اینکه پاورپوینت آیین نامه شهرک های دانش سلامت را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل پاورپوینت آیین نامه شهرک های دانش سلامت در دسته بندی فایل های پاورپوینت های شهرسازی قرار داشته و شامل پاورپوینت آیین نامه شهرک های دانش سلامت ,آیین نامه شهرک های دانش […]

> View article

 دانلود پاورپوینت تحقق پذيري معماري ايراني اسلامي با تأکيد بر ايجاد هويت در شهرهاي جديد از اینکه پاورپوینت تحقق پذيري معماري ايراني اسلامي با تأکيد بر ايجاد هويت در شهرهاي جديد را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل پاورپوینت تحقق پذيري معماري ايراني اسلامي با تأکيد بر ايجاد هويت در شهرهاي جديد در دسته بندی […]

> View article

 دانلود پاورپوینت تحليل کارکردهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي تحول ترافيک بر محلات شهري (1357 1300ه ش ) از اینکه پاورپوینت تحليل کارکردهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي تحول ترافيک بر محلات شهري (1357 1300ه ش ) را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل پاورپوینت تحليل کارکردهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي تحول ترافيک بر محلات شهري (1357 […]

> View article

 دانلود پاورپوینت تحلیل فضای شهری از اینکه پاورپوینت تحلیل فضای شهری را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل پاورپوینت تحلیل فضای شهری در دسته بندی فایل های پاورپوینت های شهرسازی قرار داشته و شامل پاورپوینت تحلیل فضای شهری ,تحلیل فضای شهری,دانلود پاورپوینت تحلیل فضای شهری ,تحلیل,فضای,شهری,پاورپوینت,تحلیل,فضای,شهری می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت تحلیل فضای شهری : […]

> View article